PSYKOTERAPIAT

On olemassa erilaisia psykoterapioita, joista on muutaman käynnin mittaisia, kriisiterapioita, lyhytterapioita, pitkiä terapioita pariterapioita ja kuntoutusterapioita. Itse näitä seuraavasti:

KELA:n tukema kuntoutuspsykoterapia: 16 - 67-vuotiaille / 1-3 vuotta / kielenä suomi / hinta 95€  (KELA korvaa 57,60€ käynnistä)
HUS palvelusetelillä psykoterapiat: lapset, nuoret, aikuiset / 20 - 40 kertaa / kielinä suomi ja englanti

Itsekustantamat/vakuutusyhtiö: nuoret, aikuiset
Muut: lyhyet kriisihoidot, pariterapia, konsultaatiot


TYÖNOHJAUS

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, psykoterapeuteille ja opettajille tarjoan myös työnohjausta, jossa voidaan jäsentää ammatti-identiteettiä, potilascaseja, työssä jaksamista, suhdetta työhön yms.

Voidaan nähdä livenä tai etänä - sovitaan tilanteen mukaan!


KOULUTUKSET

Lauri puhuu mielellään erilaisia hyvinvointiin, mielenterveyteen, selviytymiseen, positiiviseen psykologiaan tai psykoterapiaan liittyvistä aiheista. Myös koulumaailmaan linkittyvät teemat kiinnostavat Lauria.

Koulutukset räätälöidään aina tarpeen mukaisesti

TMI LAURI VARONEN
All rights reserved 2021
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started